Contributie-reglement

Betaling van de contributie bij VV Unicornus gebeurt door middel van een automatische incasso. De contributie wordt in 4 termijnen afgeschreven. Deze termijnen zullen zijn rond: november, januari, maart en april. Het lidmaatschap van Unicornus geldt voor een heel seizoen. Tussentijds opzeggen is dus niet mogelijk. Wil je jezelf uitschrijven, meld dit dan voor 1 juni bij de ledenadministratie.

Heb je voor je zoon of dochter een aanvraag gedaan voor een JSF-vergoeding, geef dit dan aan bij de penningmeester.

Wijziging in jouw situatie

Wijzigt jouw situatie gedurende het seizoen, dan bekijken we welke gevolgen dit heeft voor jou en/of de vereniging. Kun je om wat voor reden dan ook het seizoen niet volledig afronden (zwangerschap, ziekte en/of blessure), neem dan contact op met de penningmeester om je lidmaatschap tijdelijk stop te zetten. Zo kunnen we samen een passende oplossing vinden voor de situatie.

Penningmeester:
Jeroen Blokhuis – penningmeester@unicornus.nl
Ledenadministratie:
Patrick Duyst – leden@unicornus.nl